Skautské osobnosti
ROBERT BADEN-POWELL (*22. 2. 1857 až + 8. 1. 1941) 

Sir Robert Baden-Powell (čti „Bádn Pól“) zvaný také B.P. (čti „BíPí“), zakladatel světového skautského hnutí, se narodil v Londýně. Den jeho narození se dodnes slaví jako Den sesterství. Téhož dne se o několik let později narodila jeho manželka Olave. 

Během služby v Africe se naučil od domorodců umění přežití v přírodě. Díky svým zásluhám ve válce s Búry se stal nejmladším brigádním generálem a národním hrdinou.

V lednu 1908 vydal knihu „Scouting for Boys“, která podávala návod pro použití skautských metod při výchově chlapců. Pouhý rok po vydání knihy se ke skautingu v Anglii hlásilo už víc jak sto tisíc chlapců. V roce 1922 byl jmenován do šlechtického stavu. Jeho vojenská minulost se na anglickém skautingu silně odrazila, hlavní myšlenky byly na bázi vojenské výchovy: důraz na řád, službu, občanství a komplexnost výchovy.

 

ERNEST THOMPSON SETON (*14. 8. 1860 až + 23. 10. 1946)

E. T. Seton se narodil v Anglii, ale vyrostl v Kanadě a později žil ve Spojených státech. Přezdíval se Black Wolf (Černý Vlk), a tak se i podepisoval. Je znám jako spisovatel, malíř, velký znalec přírody a hlasatel lesní moudrosti. Je jedním ze zakladatelů skautingu v Americe a významně přispěl ke vzniku skautského hnutí - Knihu lesní moudrosti („The Book of Woodcraft and Indian Lore“) znali jak R. Baden-Powell, tak A. B. Svojsík a oba z ní načerpali mnoho podnětů.

V roce 1902 založil organizaci „Woodcraft Indians“ (woodcraft = zálesáctví, lesní moudrost). Nabídl dětem romantické prvky, symbolické obřady a kouzlo života v přírodě, za vzor jim nabídl ušlechtilého Indiána. Kladl důraz na krásu, soulad s přírodou, tvořivost a fantazii. Když byla v USA založena skautská organizace, připojil k ní své „Indiány“ a stal se prvním náčelníkem amerických skautů.

Český skauting přebral mnoho jeho prvků a myšlenek. Seton je mezi českými skauty známější a uznávanější než mezi skauty americkými. Oproti světovému skautingu je v České republice dodnes kladen velký důraz na výchovu spojenou s pobytem v přírodě.

 

ANTONÍN BENJAMIN SVOJSÍK (*5. 9. 1876 až +17. 9. 1938)

Středoškolský profesor a významný sokolský činovník. Do svých třech let bydlel s rodiči ve Dvoře Králové nad Labem, do Prahy se přestěhoval po smrti svého otce, který byl soudním úředníkem. Od mládí tíhnul ke sportovní činnosti a chtěl se stát učitelem tělocviku. 

Rád také zpíval a proto se stal členem Českého pěveckého kvarteta, kde mimo jiné získal svou přezdívku „Benjamin“. Jeho původní prostřední jméno je František. Starší bratr kněž Alois jej v roce 1910 poprvé seznamuje s myšlenkou anglického skautingu, poté se Svojsík vydává do Anglie. Po návratu z Anglie, kde navštívil několik táborů, začal přizpůsobovat Baden-Powellovy skautské myšlenky pro českou mládež.