Popáleniny

Jak pomoci při popáleninách?

- co nejrychleji zabránit působení zdroje popálení - uhasit šaty, odtáhnout od ohně
- ihned chladit popálená místa, nejlépe proudící čistou vodou, po dobu alespoň 15 - 20
  minut
- na chlazení lze také použít kousky ledu zabalené do igelitu a plátna
- z popálených částí těla nestrávat oděv, který pevně lpí na ráně
- popáleniny ničím nepotírat, nic na ně nesypat, příliš se jich nedotýkat
- rozhodně nestrhávat puchýře
- z popálených rukou sejmout prstýnky, hodinky, ozdoby, z popálených uší odstranit
  náušnice
- je nutné zachovávat čistotu, protože postiženému hrozí infekce
- přikrýt popálenou plochu, ale jedině čistým prostěradlem, kapesníkem, sterilním 
  obvazem
- u závažnějších popálenin (více než 10 % těla) nedávat nic jíst ani pít, pouze 
  svlažovat rty, zajistit postiženému klid a ticho, volat lékaře a zajistit odvoz do 
  nemocnice