Omrzliny

Jak poznám, že mám omrzliny?

- omrzliny nejčastěji postihují výběžky těla (chodidla, prsty u nohou a na rukou, nos, 
  uši), protože ty trpí v chladném počasí nedostatečným prokrvením
- ve chvíli, kdy kůže začíná mrznout, je cítit lehké svědění a píchání
- potom již omrzlé části znecitliví
- omrzliny se dělí na tři stupně podle hloubky poškození
- při prvním stupni je kůže bledá, nafialovělá a málo citlivá
- zahřívání způsobuje bolest
- při druhém stupni naskakují puchýře a kůže je voskově žlutá a necitlivá
- třetí stupeň je velmi vážný, zmrzlé části jsou velmi křehké, po rozmrznutí
  se rozpadají,
  tkáň nenávratně odumřela

Co dělat s omrzlinami I. a II. stupně?

- na počátku, kdy kůže začíná teprve namrzat a cítíme svědění a píchání, pomůže 
  jemná masáž postižených míst, která do nich vžene krev
- ve chvíli, kdy jsou místa již málo citlivá, je třeba jemně svléknout zmrzlou část
  oděvu
- opatrně zahřívat a udržovat v suchu, teple a sterilním prostředí
- ponořit omrzlé části do vlažné či teplé vody (nikoliv však do horké)
- postiženou část těla neohřívat nad ohněm ani nenadávat příliš blízko zdroje tepla
- puchýře rozhodně nestrhávat
- nemazat žádnými olejíčky nebo mastmi
- postiženému podávat teplé nápoje
- s omrzlinami II. stupně je třeba vyhledat lékařskou pomoc

A co s omrzlinami III. stupně?

- tady už pomůže jedině lékař
- než přijede odborná pomoc, udržovat postiženého v suchu a teple
- kontrolovat jeho životní funkce
- nesnažit se hýbat s omrzlými končetinami