Elektrický proud

Co když narazím na spadlé dráty vysokého napětí?

- může se to stát především po bouřkách, vichřicích
- rozhodně se jich nedotýkej, je-li ti život milý
- vyhni se jim co největším obloukem
- dráty jsou nebezpečné, i když nejiskří
- pozor, je-li kolem nich voda, protože ta vede elektrický proud, nestoupej do ní
- zavolej neprodleně na tísňovou linku, ať se dalším lidem nic nestane

Co když někdo dostane ránu od elektrického spotřebiče a je v bezvědomí?

- zavolej pomoc - sousedy, lékaře nebo hasiče, podle toho, co se stalo a jak je situace
  vážná
- pokud má postižený stále v ruce věc, která probíjí, nedotýkej se ho, nejdříve ji
  musí pustit
- sežeň něco, co nevede elektrický proud (např. dřevěná násada na koště), a odděl
  postiženého od spotřebiče
- zkontroluj životní funkce (jestli dýchá a tluče mu srdce)
- pokud ne, začni mu dávat umělé dýchání a masáž srdce
- může mít také popáleniny v místě, kde dostal ránu
- důležitější je však obnovit tep srdce a dýchání