Pochodové značky

Víš, jaký je rozdíl mezi turistickými a pochodovými značkami? Turistické značky jsou nakreslené ve městě a přírodě značkaři Klubu českých turistů a jsou zanesené v mapách. Pochodové značky používáme při hrách nebo na dlouhých cestách, abychom se dorozuměly při našem putování. Takové značky se vyrábí z přírodnin (ale nikdy kvůli nim nic nenič, zbytečně netrhej atp.). Ideální jsou klacíky, kameny nebo šišky. Značky se umisťují podél cesty (ne uprostřed, aby je nikdo omylem nezničil). Zkus to někdy!