Naše obec - Praha 13

Území, na kterém se rozkládá Praha 13 leží na jihozápadním okraji metropole (Prahy) a přibližně 9 km od jejího centra. Obec se stala součástí Prahy v roce 1974. A mohli bychom ji také charakterizovat jako vyvýšeninu mezi Motolským, Prokopským a Dalejským údolím, rozloženou kolem prameniště Prokopského potoka.

Každé město by mělo mít svůj znak, prapor a další insignie nebo jiné atributy, které symbolizují hodnoty (minulost, přítomnost) daného místa. Znak městské části tvoří zelený štít, který má na svém spodku stříbrnou kvádrovou zeď a v horní části znaku má zlatou svatojakubskou mušli. Ptáš se, co znak Prahy 13 symbolizuje? Zelená barva štítu představuje původní zemědělský charakter území a blízkost přírody – sídliště zde vyrostla tzv. „na zelené louce“. Stříbrná zeď představuje moderní výstavbu a historii znázorňuje mušle, která je atributem sv. Jakuba Staršího – patrona stodůleckého kostela.


znak                    prapor