Mezinárodní skautská setkání

Velmi často se ve světě, ale i u nás konají mezinárodní skautské akce - právě kvůli těmto akcím má Junák vlastní Zahraniční odbor, kde můžeme zjistit veškeré informace o zahraničních akcích, kterých se Junák účastní. Jestli se potkáš se zahraničními skauty, pak by se ti mohl hodit tento cizojazyčný slovníček.

Jamboree

Jamboree (čti "džemborí") je největší mezinárodní skautské setkání. Slovo jamboree pochází z jazyků severoamerických Indiánů a znamená setkání, veselou slavnost - slavnost lidí, kteří přišli z různých stran. Pořádá se každé čtyři roky v některé předem určené zemi. Na jamboree skauti společně postaví velké stanové město, kde společně dva týdny táboří, poznávají hostitelskou zemi, předvádějí své národní zvyky, hry, vyměňují si upomínkové předměty a dělají spoustu dalších zajímavých věcí, které přispívají ke vzájemnému poznávání. Účastní se děti od 14 do 17 let, které jsou rozděleny dle národností do skupin zvaných kontingenty. Každý stát má svůj kontingent.  

Akci založil zakladatel skautingu Baden Powell (čti "bádn pól"), který naplánoval konání velké slavnosti k příležitosti 10letého výročí trvání skautingu. Vzhledem k událostem první světové války, bylo první setkání uskutečněno až v roce 1920. Od toho roku se Jamboree uskutečnilo ve dvaadvaceti zemí: Anglie (1920), Dánsko (1924), Anglie (1929), Maďarsko (1933), Holandsko (1937), Francie (1947), Rakousko (1951), Kanada (1957), Filipíny (1959), Řecko (1963), USA (1969), Japonsko (1971), Norsko (1975), Kanada (1983), Austrálie (1987/88), Korela (1991), Holandsko (1995), Chile (1999), Thajsko (2002/03), Velká Británie (2007), Švédsko (2011). Náš  oddíl  se účastnil chillského jamboree v roce 1999.

Intercamp

Intercamp (IC) je mezinárodní setkání skautů a skautek z členských zemí NATO a dalších pozvaných zemí. Čtyřdenní setkání, které se konná každý rok na svatodušní svátky (většinou v květnu) se účastní děti ve věku 11 - 17 let. Intercamp chce ukázat jeho účastníkům, že jsou členy jednoho z největších hnutí mládeže na světě, kde se mohou vzájemně seznámit při společných aktivitách. Intercamp je považovaný za každoroční malé evropské Jamboree, které vzniklo jako nápad anglických a německých skautů, kteří uspořádali na svatodušní sátky v roce 1966 společné setkání. Tam se zrodil Intercamp i se svým názvem.  Britští, kanadští, američtí skauti jsou z velké části děti členů jednotek NATO umístěných v Německu, Francii, Belgii a Holandsku a částečně děti z rodin, kde rodiče v západní Evropě pracují v civilních povoláních. V České republice se pak Intercamp konal v letech 1994 a 2004. Náš oddíl se účastnil IC v České republice (2004) a v Holandsku (2005).

Roverway a MOOT

Roverway je evropské roverské jamboree pro účastníky od 16 – 22 let (IST od 22 let výše). Koná se každé 3 roky, předchozí ročníky hostilo Portugalsko (2003), Itálie (2006) a Island (2009). Akce obvykle trvá asi 8 dní, a skládá se z putování a z kempování všech účastníků na společném tábořišti. V roce 2012 se akce uskuteční ve Finsku. MOOT je obdoba Roverway, akorát je to již setkání roverů a rangers ve věku 18 - 25 let z celého světa. Příští Moot, v pořadí již čtrnáctý, se bude konat v roce 2013 Kanadě.

Středoevropské jamboree

Tradice Středoevropských Jamboree začala v roce 1997 v Praze (Fénix 97), ale navazuje už na Tábor slovanských skautů, pořádaných v roce 1931 taktéž v Praze. Od roku 1997 se Středoevropská Jamboree konají obvykle v dvouletých intervalech a o pořadatelství se střídají Junák – svaz skautů a skautek ČR, Slovenský skauting, Związek Harcerstwa Polskiego a Magyar Cserkészszövetség.

Kromě pořádajících zemí se s narůstající měrou účastní i další země, na maďarské Concordii se v roce 2010 účastnili skautky a skauti z celkem 17 zemí. Na akce nepořádané Junákem posílá Junák vždy vlastní kontingent, obvykle ve velikosti kolem 200 účastníků. V roce 2012 je pořadatelem Středoevropského Jamboree Slovenský skauting, v roce 2014 připadne pořádání po několika letech opět do ČR. Prvního středoevropského jamboree, Fénixu, se účastnil i náš oddíl. Zrovna právě proto se historie zopakuje a my se opět zúčastníme této akce.

Národní jamboree

Každý rok pořádá několik národních skautských asociací svá národní Jamboree. v posledních letech například ve Švédsku (Jingijamboree), Dánsku (Bla sommer), Rakousku (urSprung 2010) a v mnoha dalších zemích.