O našem skautském středisku

Naše středisko, bez něhož by náš oddíl nemohl fungovat, se jmenuje Hiawatha. Je tvořeno kromě našeho ještě dalšími 6-ti oddíly s klubovnami na Smíchově a na Stodůlkách. Středisko má na rozdíl od oddílů právní subjektivitu, a tak může např. nakupovat vybavení pro naši činnost a zajišťuje veškeré akce podle zákona. Oficiální název celého střediska zní:  Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s. 

vyrocni zprava 2012