Registrační a jiné poplatky
Registrace

Roční členský příspěvek (registrace) se pohybuje na hranici 1 000 Kč. Přijde-li nováček během roku, platí nižší částku - záleží na tom, kdy přijde (od března do listopadu; 100 Kč/měsíc). Registrace je poplatek, který se platí obvykle v lednu každého roku jako příspěvek na činnost oddílu, střediska. Z poplatku jsou placené prostory kluboven, drobné a dlouhodobější vybavení (papíry, pastelky, stany apod.) a skautský časopis


Ostatní poplatky

Dále si každý člen platí výpravy (ty jsou částečně hrazeny z dotací) – podle toho, jak daleko jedeme nebo jestli jdeme někam, kde se platí vstupné. Jednodenní výprava stojí většinou do 150 Kč, víkendová většinou 250 - 350 Kč, vícedenní (podzimní, jarní prázdniny) 1 000 Kč - 1 200 Kč, letní tábor přibližně 2 600 Kč. Účastnické poplatky za jednodenní a víkendové akce se platí v hotovosti vedoucí přímo na akci. Ostatní platby se provádí na bankovní účet střediska.


Bankovní účet střediska

2400237487/2010 Fio banka, a.s. - účet je transparentní, své platby můžete sledovat kliknutím na odkaz. 

Členské a jiné poplatky se hradí přes účet střediska pod variabilním symbolem, kterým je prvních šest číslic RČ dítěte. Do předmětu zprávy se uvádí jméno oddílu a jméno dítěte