O našem skautském oddíle 

Jsme dívčí oddíl, náležející do jedné z největších dětských organizací na světě. Skautské hnutí dnes existuje ve 216 zemích světa a má téměř čtyřicet milionů členů. V České republice má svůj oficiální název: Junák - český skaut, z.s.

Náš oddíl nese jméno Minnehaha po jedné krásné a mírumilovné Indiánce. Byl založen na počátku roku 1990 jako dívčí oddíl smíšený pro všechny dívčí skautské věkové kategorie. Nejmenším (6 - 10 let) říkáme světlušky a patří do družiny MlokůJeštěrek. Holky staré 11 - 14 let nazýváme skautky a chodí do družiny Včel a Čmeláků. Starší 15-ti let řadíme k rangers (roverkám) a tvoří družinu Ježovek a Piraní. Celý oddíl pak spadá pod skautské středisko Hiawatha, které sdružuje další skautské oddíly.   


Další naše fotografie naleznete v sekci fotogalerie.


Každá družina se schází jednou týdně v klubovně, která je naším oddílovým domovem. Program družinových schůzek, tzv. družinovek je různorodý a je ovlivněn věkovou kategorií. Rádkyně družin společně s družinou vymýšlí vlastní činnost (to bývají nejčastěji různé hry, tajemství aj.) a společně s vedoucími a oddílovou radou zavádí do programu družinovek takové činnosti, které nám pomáhají být lepšími, více toho znát a umět si poradit v neobvyklých situacích. K tomu nám pomáhá stezka-cestička (sešítek se zábavnými, ale poučnými úkoly, které během roku plníme). 

V klubovně míváme čas od času tématické akce (první pomoc, akce o ekologgi, deskohraní) a zde také mívá poradu naše oddílová rada. Výhodou naší klubovny je její umístění, máme to kousek do Centrálního parku a od Prokopského údolí, kde už jsme měly také pár akcí.

Nejraději ovšem jezdíme z Prahy pryč - na jednodenní výlety, na víkendové výpravy, občas i na společnou akci pro více oddílu, např. na střediskové podzimní prázdniny nebo každoroční víkendové sjíždění vody. Vrcholem naší každoroční činnosti bývá patnáctidenní tábor, který probíhá už několik let druhých čtrnáct dní v červenci. Své zážitky si zapisujeme do oddílové kroniky, a tak si můžeme kdykoliv připomenout, co pěkného jsme spolu zažily.

V našem oddíle se snažíme vytvářet atmosféru dobré party kamarádů, kteří se v životě neztratí. Nebojíme se poznávat nové věci – tvoříme (dramaticky, rukodělně), sportujeme (frisbee, volejbal aj.), učíme se skautským disciplínám (orientace v terénu, stavba stanu, rozdělání ohně), poznáváme přírodu i cizí města, povídáme si o skautských hodnotách a hrajeme všemožně bláznivé hry. Během celého roku hrajeme jednu velkou hru, která spojuje všechny naše akce dohromady.